O Young Educators
 

Jesteśmy europejską pozarządową organizacją non-profit zajmującą się rozwojem młodych ludzi. Marzymy o Europie jako o kontynencie bez granic, bez różnic rasowych czy etnicznych. Marzymy o Europie jako o miejscu, w którym możemy być inni i różnorodni. Jako młodzi ludzie chcemy wykorzystać naszą energię do walki o nasze sprawy i umożliwić młodym ludziom skierowanie Europy w nowym kierunku poprzez promowanie praw człowieka, równości, integracji społecznej, zaangażowania i wiedzy.

Mission
 

Jesteśmy pozarządową europejską organizacją non-profit stworzoną, aby pomagać młodym ludziom i służyć im. Nasze 47-gwiazdkowe logo jest zwierciadłem naszych działań, które wykraczają poza Unię Europejską, także kraje Rady Europy. My, jako młodzi ludzie, chcemy wykorzystać naszą energię, aby walczyć o nasze sprawy i motywować innych młodych ludzi do nadania Europie nowego kierunku. Kierunek ten promuje prawa człowieka, równość, inkluzywność, zaangażowanie społeczne, kulturę, zdrowy styl życia, ochronę środowiska oraz wiedzę technologiczną.

 

Nasz plan działań na lata 2017-2027 jest wynikiem 10 lat projektów pilotażowych, pozytywnych doświadczeń, historii sukcesu, a także części projektów zakończonych niepowodzeniem. Cała ta praca pozwoliła przetestować różne koncepcje organizacyjne i położyła podwaliny pod prace, które obecnie rozwijamy; a zwłaszcza to, co przygotowujemy na przyszłość. Poprzez te projekty staramy się wyposażyć młodych ludzi w narzędzia, które pomagają im zrozumieć funkcjonowanie społeczeństwa, ale przede wszystkim dają im możliwość wpływania na proces decyzyjny, a nawet uczestniczenia w nim. Chcemy też zerwać z uogólnioną koncepcją - i rosnącą tendencją - że dostępność do partycypacji politycznej zależy w dużej mierze od warunków rodzinnych. Chcemy wspierać integrację młodych ludzi, którzy mają mniejszy dostęp do tych inicjatyw, a tym samym przyczyniać się do zmniejszania nierówności między klasami społecznymi.

 

Jako instytucja młodych ludzi wierzymy, że nasza praca jest istotnym czynnikiem sprzyjającym nie tylko zaangażowaniu młodszych pokoleń, ale także zmianom i przyspieszeniu dyskusji i wdrażania polityk wzmacniających jedność naszego europejskiego społeczeństwa. Proces ten musi opierać się na demokratycznym reżimie, opartym na wartościach humanitarnych i pełnym poszanowaniu praw człowieka, wolności słowa, krytycznego myślenia i równości we wszystkich jej aspektach.

 

Oprócz tego udział młodzieży i frekwencja w wyborach osiągają nowe, niskie poziomy. Według Eurobarometru 79% młodych Europejczyków w wieku od 15 do 30 lat nie rozważa możliwości ubiegania się o wybory w ciągu swojego życia. Dane Eurobarometru 2 z 2013 r. Potwierdzają tę tezę: 23% młodych ludzi, którzy uczestniczyli w co najmniej jednym działaniu stowarzyszeniowym, rozważa możliwość kandydowania w wyborach. Jednocześnie tylko 14% młodych ludzi, bez udziału stowarzyszenia, wyraziło chęć zgłoszenia kandydatury.

 

Dlatego niezbędne jest stworzenie możliwości, które umożliwią młodym ludziom dostęp do doświadczeń, które przybliżą ich do aktywnego uczestnictwa i krytycznego myślenia o naszych społeczeństwach. Ta gotowość do wspierania uczestnictwa młodych ludzi jest obecna w Traktacie Lizbońskim, art. 165, który stanowi, że jednym z celów UE powinno być stymulowanie uczestnictwa młodych ludzi w demokratycznym życiu Europy.

 

Jak powiedział Nelson Mandela:  „Edukacja jest najpotężniejszym narzędziem, jakiego możemy użyć, aby zmienić świat”.

Ambasadorzy

Czy chcesz zostać Ambasadorem/-ką Young Educators?

Nasi Ambasadorzy reprezentują nas w swoich społecznościach poprzez działanie na rzecz praw człowieka, równości oraz zaangażowania obywatelskiego.

W tym kontekście Ambasadorzy wspierają nas w rozwoju działań promujących prawa człowieka, równość i zaangażowanie społeczne w swojej społecznościach.

Zaaplikuj tutaj!!!

Nasz zespół

Sylwia Behrendt

Przedstawicielka YE w Polsce

Nadya Kandakova

Prezeska Zarządu Europejskiego

Cláudia Lancastre

Zastępczyni Prezeski Zarządu Euroopejskiego

David Cardoso

Zastępca Prezeski Zarządu Europejskiego

Ana Catarina Caldeira

Europejski Sekretarz Generalna

Félix Soares

Europejski Zastępca Sekretarza Generalnej

Newsletter

Aby zapisać się do naszego Newslettera kliknij w link

Tutaj

Media społecznościowe

Instagram

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Skontaktuj się z nami

Partnerzy