Jestem Obywatelka/Obywatelem!

„Obywatelstwo i aktywny udział w życiu społecznym”

Young Educators opracowało programy zajęć dotyczące kilku tematów, takich jak obywatelstwo, prawa człowieka, równość płci i zakaz szerzenia mowy nienawiści; wszystkie są niezbędne dla rozwoju młodych ludzi jako jednostek i obywateli.


Dzieląc się wiedzą teoretyczną, jednocześnie stymulując zmysł krytyczny i autonomię uczestników, nasze programy mają na celu dotarcie do różnych odbiorców. Oprócz formalnej metodologii edukacji, nasz zespół zachęca i stosuje inne podejścia edukacyjne (takie jak peer-to-peer) znane z zachęcania do szerokiego uczestnictwa, refleksji grupowej i całego procesu uczenia się.


W skład zespołu trenerów Young Educators wchodzą eksperci z różnych dziedzin. Nasze programy zajęciowe organizujemy głównie w szkołach, ale także w innych instytucjach.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!