Ambasadorzy

Czy chcesz zostać Ambasadorem/-ką Young Educators?

Nasi Ambasadorzy reprezentują nas w swoich społecznościach poprzez działanie na rzecz praw człowieka, równości oraz zaangażowania obywatelskiego.

W tym kontekście Ambasadorzy wspierają nas w rozwoju działań promujących prawa człowieka, równość i zaangażowanie społeczne w swojej społecznościach.

Zaaplikuj tutaj!!!