Bez Mowy Nienawiści

Demistyfikacja i zwalczanie informacji rasistowskich i innych rodzajów przestępstw jest jednym z głównych sposobów promowania eliminacji mowy nienawiści ze słownictwa młodych ludzi. Młodzi wychowawcy promują tę zmianę sposobu myślenia wśród młodych ludzi i dzieci, z którymi rozwija codzienne czynności.

Jesteśmy partnerami Portugalskiego Instytutu Młodzieży oraz Ruchu No Hate Speech w promocji No Hate Speech, z którymi braliśmy udział w różnorodnych akcjach z młodzieżą.

Chcesz wziąć udział? Skontaktuj się z nami!