Europe @ School

Pozytywny wpływ Unii Europejskiej na nowoczesne społeczeństwa na całym kontynencie jest niezaprzeczalny. Young Educators jest głęboko przywiązane do wartości ludzkiej godności i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności. Są to podstawowe ideały, które kształtują nasze społeczeństwo i chcemy, aby były rozpoznawane, szanowane i chronione.


Najlepszym sposobem zapewnienia przyszłym pokoleniom zrozumienia przynależności do rodziny europejskiej, jest edukacja. Dlatego Young Educators dołączyło do JEF Europe, JEF Germany, JEF France, JEF Malta i JEF Macedonia, aby promować Europe @ School.


Program został zaprojektowany w celu przybliżenia wiedzy o wyżej wspomnianych ideałach poprzez interwencje w szkołach, które są zgodne z naszą zwykłą metodą pracy polegającą na łączeniu formalnych i nieformalnych podejść edukacyjnych. Uczestniczące szkoły będą miały dostęp do innowacyjnej edukacji obywatelskiej zorientowanej na Europę, prowadzonej przez trenerów z naszej organizacji młodzieżowej.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!