Prawa Człowieka

„Poznaj Prawa Człowieka”

Young Educators opracowali programy szkoleniowe dotyczące kilku tematów, takich jak obywatelstwo, prawa człowieka, równość płci i zakaz szerzenia nienawiści; wszystkie są niezbędne dla rozwoju młodych ludzi jako jednostek i obywateli.

Dzieląc się wiedzą teoretyczną, jednocześnie stymulując zmysł krytyczny i autonomię uczestników, nasze programy mają na celu dotarcie do różnych odbiorców. Oprócz formalnej metodologii edukacji, nasz zespół zachęca i stosuje inne podejścia edukacyjne, takie jak peer-to-peer, znane z promowania szerokiego uczestnictwa, refleksji grupowej i całego procesu uczenia się.

W skład zespołu trenerów Young Educators wchodzą eksperci z różnych dziedzin, a nasze programy szkoleniowe organizujemy głównie w szkołach, ale także w innych instytucjach.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!