Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa UE skierowana do młodych Europejczyków w wieku od 18 do 30 lat. Jest to okazja dla młodych ludzi do wolontariatu lub pracy nad projektami, które przynoszą korzyści ludziom i społecznościom w ich kraju i / lub w całej Europie. Projekty te mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy i mogą być realizowane w krajach europejskich. Ponadto Europejski Korpus Solidarności łączy w sobie dwa fronty – wolontariat i aspekt zawodowy. Aspekt wolontariatu, głęboko związany z wolontariatem europejskim, jest finansowany oraz jest również działaniem w pełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony istnieje bardziej profesjonalna ścieżka, sprzyjająca zatrudnieniu, zapewniając cenne możliwości odbycia stażu w dziedzinach związanych z solidarnością w całej Europie.

Wszystkie te działania, zarówno wolontaryjne, jak i zawodowe, są rozwijane w takich dziedzinach jak edukacja, opieka zdrowotna, integracja społeczna i praca socjalna, w tym przyjmowanie i integracja migrantów, ale także ochrona środowiska i zapobieganie klęskom żywiołowym. Każdy program wymaga głębokiego altruistycznego zaangażowania i chęci pomocy innym. Są to dwie wartości, które chcemy szerzyć i utrwalać. Pomimo tego, jak nowa jest ta inicjatywa – rozpoczęła się w grudniu 2016 r. – Young Educators chętnie odgrywa aktywną rolę w jej promocji i realizacji. Rozważamy nowe możliwości rozwoju niektórych programów w tym zakresie.

Czy jesteś zainteresowany uczestnictwem, pomocą lub odgrywaniem aktywnej roli poprzez partnerstwo? Świetnie, daj nam znać!